Toto SugihartoSun Pepuji mugiya dadi satria sejati

Rina wengi eling rasa kang kadya ngayomi

Ojo laliĀ  kowe tansah welasa marang sesami

 

Lamun lali sak temene ngremehke ing sira pribadi

Rakyat kang amersudi saktemah bakal sayekti

Mula ojo lali nggayuh tentreming sesami

 

Yekti satria sejati dasar senapati

Trengginas sarwa mrantasi

Wancining tinata raharjaning nagari

 

Sun pepuja dadia satria utama

Yekti nyata bisa ngasta pusaraning praja

Muga ojo lali welasa ing sesama

 

Ojo wangkal ya mas mbrasta tumindak dur anggkara

Marga trah utama mulang ing nusa lan bangsa

Rasa wajib nyata kudu labuh ing negara

 

Yekti satria utama adil para marta berbudi bawa leksana

Tansa mesu lan brata memayu hayuning bangsa

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

One Response to “Uler Kambang”

  1. udah lama sekali gak liat pertunjukan wayang kulit,,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>